Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Rozszczep podniebienia

Na ogół już w czasie oględzin i badania noworodka przez lekarza następuje rozpoznanie wady. W innych przypadkach podejrzenie występowania wady nasuwają trudności przy karmieniu (krztuszenie się i zachłystywanie niemowlęcia), rzadziej zaś utrudnienie oddychania. Ustalenie rozpoznania wymaga wizyty u lekarza pediatry.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy rozszczepu podniebieniaDolegliwości

U większości dzieci z rozszczepem podniebienia utrudnione lub niemożliwe jest karmienie piersią. Występuje zachłystywanie się pokarmem. Cofnięcie żuchwy i przemieszczenie języka ku tyłowi w niektórych ciężkich postaciach wady może powodować utrudnienie oddychania.

Przypuszcza się, że u człowieka przyczynami mogą być niedożywienie podczas ciąży lub alkoholizm matki. Nie bez znaczenia pozostają także predyspozycje genetyczne. Oprócz występowania rozszczepu u dzieci jako jedno z powikłań ciężkich wad genetycznych, przypuszcza się, że wada ta dziedziczona jest wielogenowo, lecz do jej ujawnienia niezbędne jest także zadziałanie czynnika środowiskowego, albowiem korelacja występowania rozszczepu u bliźniąt jednojajowych wynosi ok. 47%. W przypadku najbliższej rodziny (krewni pierwszego stopnia) 4%, krewnych drugiego stopnia 0,67%, krewnych trzeciego stopnia 0,3%.


Rozszczep podniebienia wymaga korekcji chirurgicznej. Niezbędna jest współpraca kilku specjalistów; chirurga jamy ustnej, chirurga szczękowo-twarzowego, laryngologa, ortodonty, a późniejszym etapie leczenia także logopedy.

Pierwszym etapem postępowania logopedycznego jest instruktaż matki. Należy ją pouczyć, w jaki sposób ma ona codziennie masować dziecku podniebienie. Drugi etap - ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. Na podstawie wcześniejszych ustaleń dotyczących stanu aparatu artykulacyjnego (warunków anatomicznych pacjenta) podejmuje się konkretne działania (ćwiczenia) zmierzające do wypracowania właściwego toru oddechowego prawidłowej czynności zwierającego pierścienia gardłowego. Do trzeciego etapu terapii logopedycznej, polegającej na korygowaniu wadliwej wymowy, można przejść wówczas, gdy dziecko wyćwiczy umiejętność oddychania
i gdy sprawność jego narządów artykulacyjnych osiągnie określony stopień (tj. taki, który umożliwi mu artykulację poszczególnych głosek). Jest to sprawą bardzo indywidualną.

Etapy te są bowiem płynne, co oznacza, że u niektórych dzieci już w trakcie ćwiczeń oddechowych można wywołać określone głoski. W takich przypadkach osiągnięcie jednych sprawności pociąga za sobą realizację innych.

Mowę dzieci z rozszczepem podniebienia charakteryzują:

- elizje
- deformacje
- substytucje

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy rozszczepu podniebienia

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dziecko też może mieć nadciśnienie

Dziecko też może mieć nadciśnienie

Może warto sprawdzić ciśnienie tętnicze u dziecka ... »

Najnowsze choroby

Tagi

Aktualności